26 юни Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици

Тази година Службата на ООН за борба с наркотиците и престъпността (UNODC) е избрала за лого на кампанията


Това е инициатива за превенция на употребата на наркотични вещества, която се основава на емпирични доказателства и е ефективна инвестиция за благосъстоянието на децата и младите хора, техните семейства и социалната им среда. Пораствайки, те се развиват, изследват околния свят  и реализират своя човешки потенциал. През този период младите хора са раними и склонни към рисково поведение, включително употреба на наркотични вещества, алкохол и цигари. Предпазването от тази опасност се осъществява от по-възрастните. Първата стъпка в този труден процес е вслушването в техните нужди, потребности и проблеми.

Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София работи в тази посока като реализира програмите за усвояване на личностови и групови умения за предпазване от употребата на псхиоактивни вещества и аутрич в маргинализираните общности и етнически малцинства. Осъществяваме интервенции при деца, юноши, младежи и студенти, които са с повишен риск от злоупотреба.

В наше лице имате винаги една подадена ръка.
Пожелаваме на всички ползотворна и успешна работа !

Анкета
Каква е ролята на родителите за превенция употребата на психоактивни вещества от децата и юношите?

Решаваща 
Важна 
Не толкова важна 
Трудно ми е да отговоря 
Новини
На 27-28.06.2016 г. ще се проведе образователен тренинг-семинар.
Екип на ПИЦ по ПН-София ще проведе образователен тренинг-семинар за педагози и психолози участвали в програма „Усвояване на личностови и групови познания и умения за превенция на употребата на психоактивни вещества” на тема „Употреба на ПАВ – признаци, рискови и протективни фактори, мерки, позиции и стъпки за справяне. ” ... още »