ПЪРВИЧЕН КОНТАКТ И КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

Първичен контакт

При първичния контакт се осигурява достъп, информация и консултация за клиенти и техни родители и близки, представители на заинтересовани ведомства и организации по въпроси, свързани с употребата на психоактивни вещества.

Психологическо консултиране

Основните принципи на психологическото консултиране са доброволност и конфиденциалност. Всеки пациент може да ползва различни психологически услуги в зависимост от неговата мотивация, заявката и готовността му. В процеса на консултиране се поставят цели, осъществяването на които дава възможност на пациента да премине към следващ етап от лечението. Програмата изисква минимум 6 месеца участие с цел стабилизиране на поведението, без употреба на психоактивни вещества и/или алкохол.

Консултиране на клиенти – елементи

 • Мотивационно интервюиране;
 • Психологическа подкрепа по време на детоксикация;
 • Стабилизиране на състоянието на пациента след детоксикация;
 • Превенция на рецидив.

 

Консултиране на близки на пациента

Консултирането е насочено към семейство, партньор, работодател и др., когато зависимият не е мотивиран за прекратяване на употребата и все още не участва в доклинична или клинична програма.

 • Информация, относно проблема наркомании, психоактивни вещества, признаци на употреба, злоупотреба и зависимост.
 • Информация, относно видове услуги в Центъра /ПИЦ по ПН/, в София, страната и чужбина.
 • Консултиране, относно поведението на близките към употребяващия, как да се окаже подкрепа.
 • Консултиране на близки за мотивиране на употребяващия да потърси специализирана помощ.
 • Изграждане на адекватни стратегии на поведение спрямо употребяващия.

 

Консултиране на семейството на пациента

Психологическа работа, насочена към семейството, когато зависимият е включен в лечебна програма. Целта е да се оползотворят ресурсите на системата, в която функционира пациентът.

 • Информация относно видовете услуги в Центъра, в София, страната и чужбина.
 • Посредничество в конфликтни ситуации.
 • Консултиране на близките свързано с към употребяващия да потърси специализирана помощ.
 • Изграждане на адекватни стратегии на поведение, спрямо употребяващия.
 • Изграждане на умения за партниране на зависимия, по време на различните етапи на лечението и последващата ремисия.

 

 

Социални дейности

Социалните дейности са насочени към подобряване социалния статус и функциониране, изграждане на нови нaгласи, ценности и социални умения, необходими за преодоляване на социалната изолация и пълноценното интегриране в обществото на лицата, обект на програмите в Центъра.

Информиране и социално консултиране

Социалният работник осъществява консултиране, информиране и социално консултиране със съдействието на клиенти, техните родители и близки, свързани със: Личните документи; Избор на личен лекар и стоматолог; Здравнооситурителния статус; Семейни помощи за деца; Медицинска експертиза на работоспособността; Критерии, процедури и необходими документи за включване в Националната програма за антивирусно лечение на хронични вирусни хепатити и цирози; Търсене на работа; Професионално обучение и квалификация; Продължаване на образованието; и др.

Социалният работник посредничи между пациента и институциите – социални, здравни, трудови, правни и други, помага при настаняване в лечебни и рехабилитационни програми.

Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

Културни дейности (концерт, театър, други) 
Доброволчески клубове 
Спортни дейности 
Креативни ателиета 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »