Д-р Цветелина Петкова 
Директор 

  Завършила е медицина със специалност „Психиатрия” както и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт. Има опит в работата с хора, тяхното обслужване и покриването на критериите за добра медицинска, психиатрична, диагностично-лечебна и превантивна работа.

За контакт: cpetkova@sofiamca.org 

 

 

 Пламен Братанов

Главен счетоводител, отговаря за „Счетоводен” и „Административно-стопански” отдели 

   Пламен Братанов е магистър по икономика на Висшия икономически институт „Карл Маркс” в София. Има дългогодишен опит във финансово-счетоводната дейност, включително в сферата на здравеопазването. Специализирал е мениджмънт към SIMS (Sofia International Management School). 
За контакт: [email protected]

 

Юри Кацаров 

Отговорник отдел „Първичен контакт и консултативна дейност” 

     Юри Кацаров е доктор по психология на СУ „Свети Климент Охридски” – защитил дисертационен труд в областта на зависимостите към психоактивни вещества. Специализирал е Клинична и консултативна психология. Има дългогодишен опит като семеен консултант, обучения при проф. д-р Бранко Гачич – Сърбия и Рик Бес – Мотивационно интервюиране. 
За контакт: [email protected] 

 

Миглена Петкова

Отговорник отдел „Превантивно – информационна дейност”

    Миглена Петкова е възпитаник на СУ „Свети Климент Охридски”, има специализации по Детско – юношеска психология, Социална психология и педагогическа правоспособност. Автор е на психологически текстове за деца в риск и техните семейства, публикувани в различни печатни и онлайн издания. Участвала е в разработването и реализирането на обучителни тренинги за повишаване на ефективността при реализирането на социални услуги в общността. 
За контакт: [email protected]   


Ирен Йончева

Отговорник отдел „Дневен консултативен център за деца, юноши и родители” 

     Ирен Йончева е завършила СУ „Свети Климент Охридски” със специалност Детско - юношеска психология и Социални дейности. Има специализации по когнитивно-поведенческа психотерапия, психодрама и схема терапия обучавана от д-р Петър Василев, Георги Антонов. 
За контакт: [email protected] 

 

Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Информационна среща
 На 20 септември се състоя информационна среща с представители на столичните училища - психолози, педагогически съветници и училищни специалисти, организирана от ПИЦ по ПН - София. С над 70-те училищни специалисти дошли на срещата бяха обсъдени възможностите за съвместна работа, които предоставя Центъра чрез своите програми за превенция на ... още »