„Избирам себе си” е програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества. Има съгласие за реализиране №411 от 07.09.2016 г. в училищна среда от директора на Националния център по наркомании. Становището на Министерство на образованието и науката е, че програмата съдържа редица предпоставки за подпомагане формирането на индивидуални и групови знания и умения - съобразена е с възрастовите особености, преобладава интерактивната предлекционна форма и утвърждава здравословния начин на живот като избор на поведение.

Програмата е в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 - 2018 г. и е в съответствие с европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. Подлежи на мониторинг от НЦН и МОН и оценка за ефективност на процеса и на резултата. Насочена е към работа с ученици от 5, 6 и 7 клас, техните родители и класни ръководители.

Участието в програмата е доброволно и работата по нея се изпълнява от специалисти на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София съвместно с училищните психолози или педагогически съветници. За повече информация тел. 0876 59 71 21

Може да следите за актуални новини от събития по програмата и на фейсбук страницата ни. https://www.facebook.com/mpetkovapicsofia

Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

Културни дейности (концерт, театър, други) 
Доброволчески клубове 
Спортни дейности 
Креативни ателиета 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »